info@terugkrijgenbemiddelingskosten.nl
+31 85 303 86 87

Heb ik recht op teruggave?

Om vast te kunnen stellen of jij recht hebt op teruggave van de door jou betaalde bemiddelingskosten is het van belang om de hieronder vermelde voorwaarden te doorlopen.

Aansprakelijkheid makelaar

Je hebt alleen recht op teruggave van de bemiddelingskosten als de makelaar in strijd met de wet heeft gehandeld. Dit is het geval als de makelaar voor de verhuurder werkzaam is geweest. Als de makelaar voor de verhuurder heeft opgetreden, mag hij niet de kosten bij jou als huurder in rekening brengen. Het maakt hierbij niet uit of de makelaar ook voor jou opzoek is gegaan naar een woning.

Er zijn verschillende feiten die aan kunnen tonen dat de makelaar ook voor de verhuurder werkzaam is geweest. Als je je bij ons hebt aangemeld, beoordelen wij of wij kunnen bewijzen dat de makelaar voor de verhuurder heeft bemiddeld. Als wij dit aan kunnen tonen, is de kans zeer groot dat wij de kosten voor je terugkrijgen.

Zelfstandige woning / appartement / studio

Jouw woning/appartement moet zelfstandig zijn. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang, eigen keuken en toilet. Heeft je woning géén eigen toegang? Of deel je keuken en/of toilet met bewoners van andere woningen of kamers? Dan heb je een onzelfstandige woning.

Als jouw woning een appartement betreft dan heb je een eigen toegang als jouw appartement afgesloten kan worden door een deur, zodat huisgenoten niet bij jouw voorzieningen kunnen komen. Het gaat dus niet altijd om de toegangsdeur die jou de mogelijkheid geeft om het gehele pand uit te treden.

Ontvang je huursubsidie dan weet je zeker dat jouw woning zelfstandig is. Dit betekent echter niet dat jouw woning, wanneer je geen huursubsidie ontvangt, onzelfstandig is.

Kamer

Als je een kamer hebt dan heb je alleen recht op teruggave van de bemiddelingskosten als je de kamer ná 1 juli 2016 hebt gehuurd. Vóór die datum was het namelijk wél toegestaan om bemiddelingskosten te vragen bij kamerverhuur.

Kosten ≥ € 400,-

De hoogte van de door jou betaalde bemiddelingskosten mag niet lager zijn dan € 400,-. Dit is geen juridische eis om de door jou betaalde kosten terug te krijgen, maar een voorwaarde die wij hanteren.

Kosten < € 400,-

Als de kosten minder dan € 400,- bedragen dan komen wij voor jouw recht op, maar in dit geval rekenen wij vaste vergoeding van € 100,-. Let op: dit geldt niet als je een appartement via MVGM hebt gehuurd.

Vordering niet ouder dan 5 jaar

Het mag niet zo zijn dat je de bemiddelingskosten langer dan 5 jaar terug hebt betaald. Wanneer jij onrechtmatig bemiddelingskosten hebt betaald, is er volgens de wet sprake van een ‘overschuldigde betaling’. In dit geval kun je binnen 5 jaar gebruik maken van het recht om de door jou betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen. Na 5 jaar vervalt dit recht. Echter, wanneer je de makelaar schriftelijk kenbaar hebt gemaakt dat je de kosten onterecht hebt betaald, dan begint de termijn van 5 jaar opnieuw. De nieuwe termijn loopt dan vanaf het moment dat de makelaar jouw brief heeft ontvangen.

Voldoe je aan alle voorwaarden dan hoef je je alleen nog maar bij ons aan te melden. Wij doen de rest!

Voordat je je aanmeldt, is het wel goed om te weten hoe wij te werk gaan. Lees daarom eerst goed de procedure door!

Facebook