Recht op teruggave

Om vast te kunnen stellen of jij recht hebt op teruggave van de door jou betaalde bemiddelingskosten is het van belang om de hieronder vermelde voorwaarden te doorlopen.

Voorwaarden

Aansprakelijkheid makelaar

Je hebt alleen recht op teruggave van de bemiddelingskosten als de makelaar in strijd met de wet heeft gehandeld. Dit is het geval als de makelaar voor de verhuurder werkzaam is geweest. Als de makelaar voor de verhuurder heeft opgetreden, mag hij niet de kosten bij jou als huurder in rekening brengen. Het maakt hierbij niet uit of de makelaar ook voor jou op zoek is gegaan naar een woning. Er zijn verschillende feiten die aan kunnen tonen dat de makelaar ook voor de verhuurder werkzaam is geweest. Als je je bij bij ons hebt aangemeld, beoordelen wij of wij kunnen bewijzen dat de makelaar voor de verhuurder heeft bemiddeld. Als wij dit aan kunnen tonen, is de kans zeer groot dat wij de kosten voor je terugkrijgen.

Kosten € 400,- en hoger

De hoogte van de door jou betaalde bemiddelingskosten mag niet lager zijn dan € 400,-. Dit is geen juridische eis, maar een voorwaarde die wij hanteren.

Kosten lager dan € 400,-

Als de kosten minder dan € 400,- bedragen dan komen wij voor jouw recht op, maar in dit geval rekenen wij een vaste vergoeding van € 100,-.

Vordering niet ouder dan 5 jaar

Het mag niet zo zijn dat je de bemiddelingskosten langer dan 5 jaar terug hebt betaald. Wanneer jij onrechtmatig bemiddelingskosten hebt betaald, is er volgens de wet sprake van een ‘onverschuldigde betaling’. In dit geval kun je binnen 5 jaar gebruik maken van het recht om de door jou betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen. Na 5 jaar vervalt dit recht. Echter, wanneer je de makelaar schritelijk kenbaar hebt gemaakt dat je de kosten hebt betaald, dan begint de termijn van 5 jaar opnieuw. De nieuwe termijn loopt dan vanaf het moment dat de makelaar jouw brief heeft ontvangen.

een stap dichter bij

Voldoe je aan alle voorwaarden dan hoef je je alleen nog maar bij ons aan te melden.

Bekijk de procedure of ga terug naar het hoofdmenu

Sluit Menu